WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zajęcia z zakresu WWR to wielospecjalistyczne i kompleksowe działania terapeutyczne. Ich celem jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego Dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia nauki szkolnej. Wspieramy także Rodziców i pomagamy im nabywać umiejętności postępowania z Dzieckiem w zakresie objętym WWR.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane z subwencji oświatowej. Warunkiem przyjęcia Dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

Wniosek o WWR

Rezygnacja z zajęć WWR

Oświadczenie o realizacji WWR w Poradni Fontanna