ADOS-2 DIAGNOZA AUTYZMU

ADOS -2- protokół obserwacji zachowania pod kątem autyzmu.Stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji.Na badanie składa się szereg prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości rozwoju dla osób w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat badania – może ono przynieść korzyści osobom, które są w trakcie diagnozy, a także osobom, które mają już diagnozę autyzmu – dla określenia profilu objawów i lepszego sprawdzania postępów.

 

 

 

ADOS nie jest traktowany jako jedyne źródło informacji w diagnozowaniu. Podstawą przeprowadzenia diagnozy pozostaje zespół specjalistów, którzy konsultują się ze sobą. Dzięki ADOS osoba diagnozująca korzysta z  narzędzia opartego na wieloletnich badaniach naukowych i z dopracowaną skutecznością.

W ADOS nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), ale oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania.

Psycholog/pedagog, który przeprowadza obserwacje kieruje się szczegółową instrukcją, stosuje zawsze te same pomoce (zabawki, książki, obrazki itp.) a zachowanie dziecka/dorosłego ocenia za pomocą ściśle określonych kryteriów.

Badanie trwa 40-60 minut. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności i w zależności od wieku bawi się wspólnie z dzieckiem, rozmawia z dorosłym. Podczas badania z małymi dziećmi w pokoju zawsze obecny jest rodzic lub opiekun.

ADOS-2 dostarcza informacji o mocnych i słabszych stronach osoby z autyzmem, dzięki temu możemy lepiej dobrać terapię do potrzeb danej osoby. Powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w zakresie sfer, w których występują objawy autyzmu.