TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Naszym celem jest nauczenie Dziecka strategii rozładowywania napięcia emocjonalnego w sposób, który jest akceptowany społecznie. Obszarem nad którym intensywnie pracujemy, to sfera odczytywania i przekazywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Terapia prowadzi do nabycia przez Dziecko umiejętności współpracy z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, działania w grupie, oczekiwania na swoją kolej, uznawania i respektowania norm społecznych. W sferze emocjonalnej istotne jest dla nas wypracowanie u Dziecka mechanizmów obronnych, nauczenie sposobów radzenia sobie z porażkami, zdrowej rywalizacji oraz pokazanie, jak pójść na kompromis.

Zajęcia prowadzone w grupie ok. 5 osób. O przystąpieniu do grupy decyduje spotkanie rodzica i dziecka z psychologiem i pedagogiem prowadzącym zajęci.

 

 DLA DZIECI Z:

 • nieśmiałych lub mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z
  rówieśnikami i dorosłymi
 • dzieci mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją w nowychsytuacjach
 • z autyzmem, zespołem Aspergera lub ADHD

 

CO OSIĄGAMY?:

 • rozpoznawania, nazywania, wyrażania i kontrolowania emocji
 • przestrzegania ustalonych zasad i współpracy w grupie
 • unikania i rozwiązywania konfliktów
 • poznawanie różnych form komunikacji międzyludzkiej i nabywania niezbędnych
  umiejętności społecznych
 • rozpoznawania i wykorzystywania swoich mocnych stron