TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH


Testy obszarów i kompetencji zawodowych badają predyspozycje do wykonywania określonych zawodów i czynności w określonym środowisku pracy. Na podstawie otrzymanych wyników można wysunąć propozycje zawodów, które są najodpowiedniejsze dla danej osoby i te, do których osoba ma mniejsze uzdolnienia.

Testy predyspozycji zawodowych został przygotowany po to, aby pomóc w zidentyfikowaniu mocnych stron i podsunięciu inspiracji w poszukiwaniu właściwej ścieżki życiowej i zawodowej.