INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA JIAS

Indywidualna Stymulacja Słuchu JIAS jest metodą, która pozwala na pełną indywidualizację programu dla każdego pacjenta w zakresie:

 • Częstotliwości: program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Specjalnie skomponowana muzyka pozwala na przetwarzanie każdej częstotliwości osobno dla każdego ucha.
 • Półkulowa stymulacja: w naszej indywidualnej stymulacji przygotowując płyty bierzemy również pod uwagę lateralizację przetwarzania słuchowego. Staramy się poprzez słuchanie muzyki pozytywnie wpłynąć na współpracę pomiędzy ośrodkami audytoryjnymi w obydwu półkulach, a tym samym poprawić przetwarzanie bodźców słuchowych.
 • Muzyka: poprzez muzykę precyzyjnie stymulujemy przetwarzanie słuchowe i rozumienie mowy

 

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, 
 • z osobami, u których mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z osobami, które mają problemy z prawidłową pisownią i czytaniem w wyniku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • z osobami z zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji, zwłaszcza kiedy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie i wyróżnianie dźwięków w tle,
 • z dziećmi z autyzmem
 • z osobami z niedosłuchem
 • z osobami po udarach
 • z osobami, u których występuje nadwrażliwość słuchowa
 • z osobami z szumami usznymi 

Czynniki, które wpływają na powstanie problemów z przetwarzaniem słuchowym:

 • częste zapalenie ucha środkowego,
 • małą ilość doświadczeń słuchowych, czy to w wyniku zbyt głośnego otoczenia czy wyniku zbyt małych możliwości do mówienia,
 • ogólne opóźnienie rozwoju.

Skutki:

 • słaba zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • wrażliwość na niektóre dźwięki ,
 • brak rozumienia ustnych wypowiedzi
 • mylenie podobnie brzmiących dźwięków lub głosek
 • nieprawidłowa pisownia
 • cichy monotonny sposób mówienia
 • nieprawidłowa artykulacja.

Przebieg:

Diagnoza JIAS opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz na teście dychotycznym.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty Cd. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez słuchawki przez 10 minut. Postępy terapii kontrolowane są, co 4 -10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową  dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa od 10 do 16 miesięcy.

Cennik:

 • diagnoza z audiogramem – 250 zł  
 • diagnoza bez audiogramu – 150 zł
 • diagnoza kontrolna (co 4 – 10 tyg.) -150 zł 
 • diagnoza kontrolna bez audiogramu (co 4 – 10 tyg.) – 100 zł
 • płyta standardowa 180 zł
 • płyta indywidualna 200 zł