TERAPIA WARNKEGO

Jest to pierwsza w Polsce metoda opracowana specjalnie z myślą o potrzebach osób ze specyficznymi trudnościami w zakresie czytania i pisania (dysleksja) oraz osób z trudnościami z percepcją słuchową. Skuteczność metody została potwierdzona badaniami. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom trening jest bardzo atrakcyjny dla dzieci. Metoda opracowana przed Freda Warnke przeznaczona jest dla osób z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Dzięki kompleksowym postępowaniom diagnostycznym i doborze indywidualnego treningu pozwala na poprawienie funkcjonowania pacjenta w zakresie problemów w nauce. Badania pokazują, że podstawą dysleksji są zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych oraz zaburzenia automatyzacji. Gdy ta nie jest prawidłowa osoby przejawiające trudności poszukują strategii kompensacyjnych, które zużywają duże pokłady energii. Dlatego właśnie większość dzieci mających trudności z uczeniem się jest zmęczona długo przez zakończeniem zajęć szkolnych. Głównym założeniem metody jest to, że osoby cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia.