TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

Terapia psychologiczna ma na celu udzielanie wsparcia rodzicom i dzieciom.                  W codziennej pracy psycholog towarzyszy dzieciom w przeżywaniu trudności, pomaga    w wyrażaniu emocji z nimi związanych, pokazuje narzędzia i strategie, które pozwalają sobie z nimi radzić. Terapeuta wspiera dzieci mające  trudności w radzeniu sobie z emocjami, nieśmiałe i odczuwające lęk, prezentujące nieadekwatnie niską samoocenę oraz przeżywające trudne sytuacje życiowe. Towarzyszy w odkrywaniu mocnych stron  i kompetencji. Wspiera w chwilach, które stanowią dla nich nowe wyzwania

 

 

Psycholog pracuje także z dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi, skupia się na pracy nad wzmocnieniem ich funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, myślenie, percepcja oraz kompetencje społeczne. Prowadzi konsultacje indywidualne dla rodziców, którzy zmagają się z wątpliwościami rodzicielskimi, wychowawczymi czy niepokojem o rozwój dziecka. Terapeuta skupia się na wzmocnieniu ich kompetencji wychowawczych, dzięki którym będą mogli skutecznie wspierać swoje dziecko w pokonywaniu trudności. Podczas spotkań indywidualnych przekazuje informacje dotyczące reagowania na trudne zachowania dziecka, ich przyczyn i możliwości wsparcia. Wspólnie z rodzicem ustala strategie dotyczące reagowania na trudne zachowania dziecka.