DIAGNOZA NEUROMOTORYCZNA INPP

Opóźnienie neuromotoryczne (według definicji przyjętej przez INPP) jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat.

Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

 

 

Podczas diagnozy neuromotorycznej uwagę diagnostyczną kieruje się na równowagę i koordynację ruchową oraz dojrzałość odruchów pierwotnych i posturalnych. Jeżeli odruchy pierwotne pozostają niewygaszone w układzie nerwowym wówczas wpływają na trudności w zakresie uczenia się (dzieci mają nieprawidłowy chwyt, trudności z wysiedzeniem bez ruchu, trudności z czytaniem i popełniają liczne błędy podczas przepisywania z tablicy, mogą charakteryzować się niedojrzałością społeczną.

Diagnoza neuromotoryczna skupia się na miękkich odruchach neurologicznych i motoryce. Ich dojrzałość jest fundamentem sukcesu w nauce.

Diagnoza i terapia INPP skierowana jest do dzieci z :

 • dysleksją
 • dysgrafią
 • dysortografią
 • dyspraksją
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwością w tym z ADHD
 • zaburzeniami koordynacji
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • zespołem Aspergera
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
 • opóźnionym rozwojem mowy

 

Charakterystyczne symptomy mogące wskazywać na obecność przetrwałych odruchów pierwotnych:

 • Trudności w uczeniu się :
  – podpiera głowę drugą ręką,
  – zakrywa oko ręką lub włosami,
  – pokłada się na ławce
  – ręka podczas pisania jest wyciągnięta w przód, a ciało odchylone do tyłu,
  – siedzi na ugiętej nodze podczas pisania,
  – powyżej 8 r. ,ż. ma nieustaloną lateralizację, nadal przestawia litery, słowa lub/i liczby, popełnia liczne błędy w trakcie przepisywania,
  – przepisuje tekst z tablicy w wolnym tempie,
  – trzyma długopis w nieprawidłowy sposób,
  – ma trudności z pisaniem,
  – pismo dziecka jest mało czytelne,
  – ma trudności z czytaniem,
  – obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową
 • Zachowanie w klasie i w domu:
  – ma chorobę lokomocyjną,
  – łatwo się rozprasza,
  – nie potrafi się skoncentrować,
  – nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów,
  – wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach,
  – nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
  – ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu i wysuwa nogi do przodu,
  – je w sposób niechlujny,
  – ma trudności z łapaniem piłki,
  – obniżoną sprawność fizyczną,
  – trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
  – trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami,
  – trudności w nauce pływania,
  – opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji
 Przebieg diagnozy i terapii:
 

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz  przeprowadzana jest diagnoza czas jaki należy poświęcić to – 1. 30 min. Na kolejnym spotkaniu rodzic otrzymuje pisemną opinię dotyczącą wyniku badania diagnostycznego wraz z programem terapeutycznym czas trwania 1 h – 100 zł.

Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut i może być realizowany w domu. Postępy terapii kontrolowane są co 8 tygodni. Czas trwania terapii to minimum 12 miesięcy.

Koszt diagnozy I: 250 zł 

Koszt rediagnozy  – 150 zł