Sylwia Peluch

Pedagog specjalny 

 

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie;
 • Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie – w trakcie.

 

Kursy i szkolenia:

 • Kurs terapeuty integracji sensorycznej Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż z tytułem Terapeuta Ręki;
 • Szkolenie „Sprawnie dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki. Poziom II;
 • Szkolenie diagnostyczne dające uprawnienia do posługiwania się Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Bateria-5/6R.;
 • Szkolenie VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii;
 • Szkolenie „Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w szkole i życiu codziennym;
 • Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania;
 • Uczestnictwo w warsztatach Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka. Od teorii do praktyki. Blok I;
 • Uczestnictwo w konferencji naukowo – szkoleniowej Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego. Modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej;
 • Uczestnictwo w konferencji naukowo- szkoleniowej MAŁE DZIECKO – DUŻO POMYSŁÓW. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny;
 • Uczestnictwo w konferencji naukowo- szkoleniowej MAŁE DZIECKO – TABU I MITY. Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie w wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica.


Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją. Zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. Uważam, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się być sumienna i konsekwentna.