REHABILITACJA RUCHOWA

Rehabilitacja ruchowa jest to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu, jej celem jest poprawa stanu funkcjonalnego pacjenta, poprzez odpowiednio dobrane formy ruch z wykorzystaniem specjalistycznych terapii.

Terapia odbywa się w systemie jeden na jeden. Program rehabilitacji i odpowiednie techniki dobierane są indywidualnie do każdego dziecka na podstawie wcześniej przeprowadzonego badania.

 

 

W terapii skupiamy się na:

  • odpowiednim doborze technik terapeutycznych do danej dysfunkcji,
  • nauce prawidłowych wzorców ruchowych i wykorzystywania ich w czynnościach dnia codziennego,
  • normalizacji napięcia mięśniowego,
  • poprawie funkcji ruchowych,
  • zwiększeniu wytrzymałości i siły mięśniowej,
  • treningu równowagi i orientacji w przestrzeni,
  • treningu ogólnej wydolności organizmu,
  • właściwej stymulacji stóp.