PSYCHOMOTORYKA


Terapia psychomotoryczna nie działa bezpośrednio na objawy, ale za pośrednictwem sensoryczności i aktywności ruchowej ciała poprawia zaburzone funkcje umysłowe i cielesne. (Rene de Lubersac)

Terapia ta, na bazie ćwiczeń ruchowych wykonywanych w małej grupie dzieci, pod kierunkiem 2 terapeutów, stymuluje rozwój wielu funkcji, w wyniku czego dziecko osiąga swoje optymalne możliwości rozwojowe stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych. (B. Zychowicz)

DLA DZIECI Z:

 • dzieci w wieku 4-7 lat
 • dzieci z trudnościami motorycznymi (niezręczność, problemy z koordynacją ruchową, współruchy)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
 • dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego
 • dzieci z opóźnioną znajomością schematu ciała (np. trudności z
  zapamiętaniu nazw części ciała, trudności z różnicowaniu prawej – lewej strony)
 • dzieci z trudnościami w orientacji w przestrzeni i czasie
 • dzieci z zaburzeniami czuciowo-dotykowymi (unikające kontaktu dotykowego lub poszukujące mocnych wrażeń czuciowych, z niskim progiem bólowym)
 • dzieci z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych
 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (np. mylenie kolorów, kształtów,
  niechęć do rysowania, trudności w liczeniu, czytaniu, pisaniu)

W CZYM POMAGA TERAPIA?

 • poprawa w zakresie napięcia mięśniowego
 • poprawa w zakresie równowagi
 • poprawa w zakresie motoryki małej, w tym grafomotortyki
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poprawa w zakresie modulacji czuciowej
 • znajomość części ciała, lepsza orientacja w przestrzeni i czasie
 • poprawa rozwoju mowy
 • lepsze umiejętności samoobsługowe
 • poprawa koncentracji uwagi
 • zdolność do organizacji własnych czynności
 • poprawa procesów odpowiedzialnych za naukę
 • opanowanie, prawidłowe poczucie własnej wartości
 • dominacja jednej ze stron ciała.