Paulina OStrowska

pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej


Wykształcenie:

Pedagogika specjalna oraz pedagogika opiekuńczo wychowawcza- Akademia Pedagogiki Specjalnej
Wczesne wspomaganie rozwoju z Integracją Sensoryczną- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych (w trakcie)
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z terapią pedagogiczną- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej (w trakcie)

 

Kursy i szkolenia:

  • III-stopniowy Kurs Bazowy terapeuty Behawioralnego
  • Staż specjalistyczny Terapeuty Behawioralnego- Fundacja Krok po Kroku
  • PECS Poland- kurs z alternatywnej metody komunikacji
  • Makaton- kurs z alternatywnej metody komunikacji
  • VB-Mapp-Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Terapia ręki w praktyce
  • Szkolenie APD-Przetwarzanie słuchowe


Doświadczenie:

Swoją pracę zawodową rozpoczęła z dziećmi w wieku przedszkolnym jako wychowawca. Wraz z poszerzeniem praktyki zawodowej oraz zdobytym doświadczeniem rozpoczęła pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie wychowawca grupy „zero” oraz terapeuta poznawczo-behawioralny w Poradni Niepublicznej Fontanna.