NDT BOBATH

 NDT- Bobath jest to neurorozwojowa metoda rehabilitacji stosowana zarówno u dzieci jak i pacjentów dorosłych. Powstała ona na przełomie lat 40-tych dwudziestego wieku i od tego czasu zyskała niezwykłą popularność na całym świecie. Wynika to z faktu, że terapia dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta stawiając sobie za cel poprawę, jakości życia w oparciu o wykorzystanie funkcjonalność ruchu. 

 Metoda NDT-Bobath znalazła szczególnie zastosowanie w usprawnianiu niemowląt i dzieci. Koncepcja ta opiera się na wnikliwej znajomości prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka, a także szerokiej wiedzy na temat zaburzeń wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego. Metoda NDT- Bobath jest najczęstszym sposobem usprawniania niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. W oparciu o najnowsze doniesienia naukowe koncepcja jest stale ulepszana i modyfikowana, zachowując jednocześnie jej pierwotne założenia.

 

Terapia NDT-Bobath zawsze poprzedzona jest wnikliwy badaniem i oceną dziecka. Ważną składową diagnozy funkcjonalnej jest przeprowadzenie analizy motoryki spontanicznej dziecka, dystrybucji napięcia mięśniowego oraz wariantowości i jakości ruchów. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie celów i zaplanowanie terapii z wykorzystaniem określonych wspomagań ruchu. W koncepcji NDT-Bobath nie ma gotowego zestawu ćwiczeń, każde dziecko jest inne, dlatego terapeuta stosuje indywidualny dobór wspomagań w zależności od jego potrzeb i możliwości zmieniający się w  czasie terapii; przez co zestaw ćwiczeń często ulega zmianom. Rehabilitację należy wdrożyć zanim dojdzie do utrwalenia nieprawidłowych wzorców ruchowych.

Istotą koncepcji NDT-Bobath jest funkcjonalność. Celem metody jest umożliwienie i ułatwienie celowego wykonania ruchu pacjenta, w możliwie prawidłowym wzorcu ruchowym. Fizjoterapeuta stosuje odpowiednie techniki ułatwiające ruch, uwzględniając kwestię właściwej, jakości ruchu, optymalnej dystrybucji napięcia mięśniowego i kolejności, w jakiej następują po sobie poszczególne umiejętności w rozwoju psychoruchowym charakterystycznym dla określonego wieku dziecka.

 

 

 

W terapii niemowląt ważnym elementem jest prawidłowa pielęgnacja, traktowana jest ona, jako integralna część usprawniania. Po odpowiednim przeszkoleniu rodzica przez fizjoterapeutę może być ona z łatwością włączona w takie czynności jak: noszenie, karmienie, przewijanie, ubieranie, podnoszenie, zabawa. Zaletą takiego postępowania jest nie zaburzanie fizjologicznego rozkładu dnia życia dziecka, prawidłowa stymulacja i normalizacja rozwoju ruchowego oraz właściwa interakcja matka-dziecko.  

 

 

Wskazania do terapii NDT-Bobath:

 • zaburzenia rozwoju psycho–ruchowego,
 • nauka pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • asymetria,
 • nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego,
 • brak/ słaba kontrola głowy i tułowia,
 • trudności w osiągnięciu kolejnych „kamieni milowych” ,
 • wady rozwojowe,
 • niemowlęta i dzieci z podejrzeniem lub diagnozą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce),
 • kręcz szyi,
 • zaburzenia koordynacji,
 • zaburzenia karmienia,
 • choroby nerwowo–mięśniowe,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • choroby genetyczne