maja niedźwiedzka

psycholog

 

Wykształcenie:
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na kierunku psychologia
Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych filia w Warszawie
Studentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji

Kursy i szkolenia:
Terapia Behawioralna – III modułowy Kurs Bazowy – Magis
Zachowania trudne – interwencje behawioralne – Fundacja Pomoc Autyzm
Terapia dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera – Psychologia w praktyce
Trening Umiejętności Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm
Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Gadatek, Centrum Rozwoju Porozumiewania
Szkolenie dla studentów w Laboratorium Psychoedukacji
Psychoonkologia w praktyce – PersonLab

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku; Specjalnym Przedszkolu TPD im. Sue Ryder w Warszawie, Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TPD w Warszawie.
Prowadzę zajęcia indywidualne w ramach terapii psychologicznej i wczesnego wspierania rozwoju oraz zajęcia grupowe, w tym treningi umiejętności społecznych.