MAGDALENA DASZKOWSKA

fizjoterapeuta, terapeuta psychomotoryki, terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie na kierunku fizjoterapii praca dyplomowa pt. „Wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu poprzez stosowanie elementów metod kinezyterapeutycznych – analiza w grupie przedszkolnej”;
 • W trakcie Studia Pedagogiczne Podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera;
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli;
 • Ośrodek Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin

 

Kursy/ Warsztaty/Szkolenia/Projekty:

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Wychowawców”;
 • Szkolenie „Drama w pracy z dziećmi”;
 • Warsztaty Metodyczne – Od wsparcia metodycznego do samodzielności działań. Przegląd metod AAC – WCIES;
 • Szkolenie za zakresu zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ Matody dr Paula Dennisona i Gail Dennison;
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
 • Szkolenie „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”;
 • Szkolenie „Terapia Ręki”;
 • Kurs masażu dla zaawansowany oraz o profilu rozszerzonym; 
 • Kurs Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia;
 • Kurs Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block;
 • Kurs Treningu Umiejętności Społecznych;
 • Projekt „Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne u dzieci w przedszkolach”, prowadzonym na Akademii Pedagogiki Specjalnej w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kształcenia” – program „I Can Problem Solve”.

 

Doświadczenie Zawodowe:

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywałam w wieloletniej pracy w placówkach oświatowych oraz prowadząc własną działalność w zakresie fizjoterapii. Prowadziłam zajęcia ruchowe, które zawierały różne metody wspierające, stymulujące, aktywizujące i usprawniające rozwój dzieci. W moją pracę z dziećmi wplatam również manualne zajęcia takie jak ceramika, które sprawiają mi dużą radość w obserwowaniu twórczości moich podopiecznych. Miałam okazję sprawować merytoryczną opiekę nad studentami biorącymi udział w prowadzonym przeze mnie projekcie „Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne u dzieci w przedszkolach”. Było to ciekawe wyzwanie pogłębiające mój warsztat pracy. 

W przedszkolu DELFIEK podjęłam pracę terapeuty Integracji Sensorycznej oraz terapeuty Terapii Psychomotorycznej. 

W mojej pracy kieruję się poglądem, iż wspierając i wspomagając dzieci, pomagam im w budowani umiejętności stanowiących podstawę do prawidłowego funkcjonowania w ich życiu dorosłym.