KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to zalecane dwa spotkania, które obejmują:

  • pierwsze spotkanie wywiad z rodzicem
  • drugie spotkanie to obserwacja dziecka
  • opis zawierający : przebieg spotkania, zachowanie dziecka, wnioski, a także zalecenia do dalszej pracy.

 

Celem konsultacji nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metod pracy nad ich rozwiązaniem i ewentualnie pogłębienie diagnostyki w określonym kierunku.