KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

 

Konsultacja pedagogiczna to spotkanie z rodzicem w formie porady lub konsultacji, mające na celu zebranie wywiadu o niepokojących objawach w zakresie funkcjonowania dziecka w obszarach umiejętności pedagogicznych. Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce lub dzieckiem zdolnym. Wskaże możliwości diagnozy i metody terapii.

Spotkanie może zaowocować późniejszym badaniem pedagogicznym, które staje się podstawą budowania programu terapeutycznego. Jego elementy realizowane są podczas terapii z pedagogiem. 

Jeśli pedagog określi konieczność dalszej diagnozy, zostaniecie Państwo umówieni do innych specjalistów: psychologa, logopedy, terapeuty, fizjoterapeuty itp.

Aby skorzystać z konsultacji pedagogicznej należy wcześniej umówić się w sekretariacie Poradni i wypełnić wniosek i podać w nim wstępną, ogólną przyczynę konsultacji.