Katarzyna Wojtkowska-Wójcik

psycholog; terapeuta SI

 

Wykształcenie:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej- specjalizacja psychologia kliniczna.
Podyplomowe Studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych.
Studium Poradnictwa I Interwencji Kryzysowej- pomoc psychologiczna dla dzieci krzywdzonych.

 

Kursy i szkolenia:

 • Kurs wykorzystanie narzędzia ADOS- 2 w diagnostyce klinicznej
 • Kurs Monitorowania rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych – The Social Attention and Communication Study- Revised (SACS-R)
 • Kurs Trening Umiejętności Społecznych – Ośrodek szkolenia SCOLARIS w Warszawie
 • III etapowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem – w Fundacji Krok po Kroku i PTPB
 • Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli SYNAPSIS
 • Dwustopniowe Szkolenie Terapeuty Integracji Sensorycznej, w PSTIS
 • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym, w PSTIS
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0- 12m-ca z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, w PSTIS
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne, w PSTIS
 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy, w PSTIS
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI, Centrum Terapii Rozproszone Zmysły
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, Vademecum
 • ,,Zabawy Fundamentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”
 • Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD) w CMPPP
 • Kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców w CMPPP
 •  

 

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi w jednym z Warszawskich Żłobków, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie, a także w Niepublicznym Przedszkolu Językowym ,, Delfinek” Sulejówek. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom w wieku 0-7 lat, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
Zajmuje się diagnozą i wspieraniem rozwoju małego dziecka. Prowadzę terapię psychologiczną i terapię integracji sensorycznej .Prowadzę zajęcia grupowe z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Współpracuję z Fundacją Synapsis w ramach programu wczesnego wykrywania autyzmu ,,Badabada”.