Jolanta Matuszewska

mgr Jolanta Matuszewska – neurologopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie:

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Studiów
Podyplomowych Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie
Posiada 20 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy

Doświadczenie zawodowe:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnych placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Stocer”, Medicover)
Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów wydziału pedagogicznego a także z UKSW w Warszawie. Współpracowała z wydawnictwem Raabe i Forum – „Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI.”

Zajmuje się:

  •  diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną
  •  terapią wad wymowy dzieci i osób dorosłych
  •  stymulacją rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną,
  •  stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z całościowymi zaburzeniami rozwoju  wczesną interwencją logopedyczną
  •  terapią afazji
  •  wczesną interwencją logopedyczną

 

Ukończyła kursy doskonalące, m.in. szkolenia z tzw. Metody Krakowskiej (Terapia neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ® , Diagnoza i terapia dzieci   z zespołem Aspergera, Problemy poznawcze dla dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia) Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block, Całościowe zaburzenia rozwoju – przyczyny, częstotliwość występowania i symptom, Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- Kinesiotaping medyczny VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii Metoda M. i CH. Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie z Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena IAS. Była uczestnikiem licznych konferencji naukowych.