Joanna Sław-Eliasz

psycholog, terapeuta s.i., terapeuta psychomotoryki

 

Wykształcenie:

  • Studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • Studium Poradnictwa I Interwencji Kryzysowej- Pomoc Psychologiczna Dla Dzieci Krzywdzonych, Instytut Psychologii Zdrowia
  • Studia podyplomowe na wydziałach: Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Przygotowanie Pedagogiczne- Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

 

Kursy i szkolenia:

 • „Autyzm a praktyka oparta na dowodach-Interwencje i interakcje”: Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, SWPS.,Warszawa
 • Kurs psychomotoryki- 3 etap”Teoria i praktyka terapii psychomotoryczej wg. M. Procus i M.Block-model belgijski:
  Fundacja Rozwoju Psychomotoryki ul.Garcarska 10E/2, 04-896 Warszawa
 • Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych:
  TheSocial Attention and Communication Study –Revised (SACS-R), Warszawa
 • Diagnoza trudości sensomotoryczych u dzieci z autyzmem z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutyczego Animus Medica sc przy współpracy
  Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autzmem
 • Dwustopniowe Szkolenie Terapeuty Integracji Sensorycznej, PSTIS ,,Zabawy Fundamentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnym potrzebami
  rozwojowymi”, CMPPP
  Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD), CBT


Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku psychologa oraz terapeuty m.in. w Zespole Żłobków m-st Warszawy, w Publicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr. 5 w Warszawie oraz w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Delfinek”. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem zajęc grupowych (terapia psychomotoryczna) oraz indywidualnych (diagnoza i terapia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna) m. in. z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Moim zadaniem jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji tak, aby skutecznie wspierać podopiecznych w przygotowaniu do wyzwań, jakie stawia im przyszłość.