Ewa Orlikowska

fizjoterapeuta, pedagog

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału
  Lekarskiego z Oddziałem Rehabilitacji, kierunek fizjoterapia.
 • Studia podyplomowe w zakresie – wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Studia podyplomowe w zakresie – przygotowania pedagogicznego.


Kursy i Szkolenia:

 • Kurs NDT-Bobath.
 • Kurs PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).
 • Problemy z przetwarzaniem sensorycznym – jakie korzyści wynikają z motoryki dziecka
  (warsztaty w oparciu o terapię neurorozwojową NDT-Bobath).
 • „Is that baby ok?” (kurs w oparciu o terapię neurorozwojową NDT-Bobath).
 • Techniki Manualne w Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży – Forum Praktyków-Pediatria.
 • Kurs „Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp na neurofizjologicznych podstawach” wg
  Barbary Zukunft – Huber.
 • Korekcyjne bandażowanie stóp (alternatywa dla wkładek ortopedycznych).
 • Kinesiology Taping w Pediatrii.
 • Utrzymanie sprawności ruchowej. Dziecko-Sportowiec-Pacjent. – Certyfikat. Warsztaty
  medyczne.
 • Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego – moduł
  Postural Restoration Institute – Dyplom.
 • Kurs techniki energizacji mięśni – współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji
  tkanek miękkich.
 • Kurs terapia punktów spustowych.
 • Uczestniczka Sesji z Chiarą Mastella’s dotyczącej terapii dzieci z SMA typu 1 i SMA typu 2.
 • Uczestniczka VI Seminarium Naukowego poświęconego rehabilitacji dzieci z SMA.
 • Szkolenie z zakresu wspomagania leczenia wad kończyn dolnych przy zastosowaniu wkładek
  ortopedycznych.
 • Szkolenie z zakresu diagnostyki podoskopowej i doboru indywidualnych wkładek
  termoplastycznych.
 • Kurs podologia, komputerowa diagnostyka stóp i projektowanie wkładek indywidualnych –
  Certyfikat.
 • Warsztaty „Toaleta drzewa oskrzelowego przy pomocy asystora kaszlu”.


Doświadczenie

Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów, pracownik Przedszkola Delfinek i Niepublicznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Fontanna. Od wielu lat pracownik Kliniki Rehabilitacji
Pediatrycznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Zajmuje się
diagnostyką i rehabilitacją niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz dziećmi
z wadami postawy. W swojej pracy skupiam się na wspomaganiu rozwoju dzieci, pomocy w
osiągnięciu ich maksymalnych możliwości w rozwoju psychoruchowym, w oparciu o najnowsze
metody terapeutyczne. Ponadto zajmuję się edukacją rodziców w celu podniesienia ich kompetencji
opiekuńczych i świadomości potrzeb dziecka od pierwszych dni jego życia.
Jestem członkiem zespołów terapeutycznych, gdzie zajmuje się diagnostyką i terapią
niemowląt i dzieci z: autyzmem, mpd, wadami postawy, wrodzonymi wadami rozwojowymi, miopatiami, zespółem Downa, rdzeniowym zanikiem mięśni i wieloma innymi zespołami
genetycznymi.

Jestem również ekspertem w dziedzinie diagnozy i terapii dysfunkcji stóp. Ukończyłam liczne
kursy z zakresu biomechaniki, trójpłaszczyznowej terapii manualnej stóp oraz podologii.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe prowadząc i uczestnicząc w licznych
konferencjach, kursach i sympozjach naukowych.