DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

O dojrzałości szkolnej możemy mówić wówczas, gdy u dziecka istnieje równowaga między jego możliwościami na wymaganiami szkoły.

Wg S. Szumana dojrzałość szkolna jest to odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalno-motywacyjnego i społecznego, do tego aby dziecko mogło sprostać wymaganiom, być podatne na systematyczne nauczanie i wychowanie.

Jeżeli Twoje dziecko rozpoczyna naukę w klasie pierwszej, a Ty rodzicu nie masz pewności czy jest ono już dojrzałe aby zasiąść w ławce. Możesz wykonać diagnozę w kierunku dojrzałości szkolnej.

Diagnoza pozwala ocenić prawidłowy rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka. Celem badania jest uniknięcie możliwych problemów emocjonalnych związanych z poczuciem porażki dziecka w szkole.

 

Diagnoza obejmuje rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, umysłowy, a dodatkowo poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Im bardziej dojrzałe jest dziecko tym większa gwarancja na jego powodzenie w szkole.

Podczas badania dojrzałości szkolnej sprawdza się również rozwój mowy, umiejętność koncentracji, sprawność psychoruchową. W badaniu specjalista wykorzystuje wystandaryzowane narzędzie, które pozwala na porównanie wyników badanego dziecka na tle norm rozwojowych danej grupy wiekowej.

Kiedy zgłosić się na badanie? Zawsze kiedy  rodzice są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka lub gdy wychowawca nalega na przeprowadzenie takich badań. Dobrym momentem jest uzyskanie diagnozy opisowej od wychowawcy w przedszkolu (koniec kwietnia) podczas badania w poradni warto dostarczyć taką informację specjaliście.