DIAGNOZA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO, WZROKOWEGO I RUCHOWEGO METODĄ WARNKEGO

 

 

Najnowsze badania potwierdzają, że przyczyną dysleksji rozwojowej mogą być deficyty automatyzacji, które dotyczą  procesu przetwarzania, w ośrodkowym układzie nerwowym, bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych. 

 

 

 

Zaburzenia w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego mogą  przekładać się u ucznia na:

  • wolne tempo przetwarzania informacji  słuchowych i wzrokowych,
  • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
  • problemy z szybkim i jednocześnie precyzyjnym reagowaniem na bodźce słuchowe, 
  • trudności z pisaniem ze słuchu,
  • łatwe rozpraszanie się, trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi na lekcji, głosie nauczyciela,
  • popełnianie pomyłek wynikających z błędnego rozumienia poleceń,
  • konieczność powtarzania poleceń.  

 

Metoda Warnkego wykorzystywana jest także w prewencji i terapii dysleksji. Trening poprawia centralne przetwarzanie, a tym samym wpływa na poprawę umiejętności czytania i pisania.