DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

Obejmuje 1 – 4 spotkania: wywiad diagnostyczny z rodzicami, obserwacja dziecka, przekazanie raportu z diagnozy.

Neurologopeda zbada i oceni:

 • słuch fizyczny dziecka
 • budowę twarzoczaszki i aparatu mowy (np. języka, wędzidełka);
 • odruchy ustno-twarzowe (otwierania ust, ssania, przełykania, szukania,i inne);
 • percepcję wzrokową;
 • percepcję słuchową;
 • wrażliwość na bodźce dotykowe
 • sposób komunikowania się i reakcji na otoczenie.
 
 

 

 

 

Szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zwłaszcza w pierwszym okresie jego życia, pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i ukierunkowanie działań terapeutycznych. 

 

Dodatkowo neurologopeda dokona oceny:

 • językowej;
 • funkcji poznawczych;
 • pamięci;
 • percepcji;
 • praksji;
 • artykulacji;Program terapeutyczny – jest programem skonstruowanym na potrzeby indywidualne dziecka. Opracowanie go możliwe jest po diagnozie neurologopedycznej. Przewiduje on ogólny zakres ćwiczeń poszczególnych sfer rozwoju na ok 6 miesięcy oraz pierwszą sekwencję stymulacyjną zaprezentowaną rodzicom w trakcie przekazania programu. Sekwencja obejmuje ćwiczenia ułożone wg ścisłego planu do codziennego wykonywania w domu przez okres 1 miesiąca.