DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie programu terapeutycznego. Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji opracowany jest indywidualny plan terapii oraz wskazówki dla terapeuty jak i rodziców do dalszej pracy.

Proces diagnostyczny odbywa się na 2 – 3 spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia, przez certyfikowanych diagnostów i terapeutów w oparciu o specjalne metody.

 

 


Ocena integracji sensorycznej umożliwia trójwymiarowe spojrzenie na funkcjonowanie dziecka. Taka diagnoza łączy w sensowną całość wnioski z badań medycznych, pedagogicznych i psychologicznych oraz pogłębia zrozumienie problemów pacjenta.

Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, mogą manifestować się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

Diagnozę może poprzedzić konsultacja procesów integracji sensorycznej, na której terapeuta wykona przesiewowe badania i oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie pełnej diagnozy (konsultacja jest wtedy wliczona w cenę diagnozy).

Konsultacja trwa 1h