BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia jest uspokojeniem, zredukowaniem problemów emocjonalnych dzieci poprzez specjalistyczne bajki, napisane konkretnie pod dany problem, jak np.. nieśmiałość lub lęk. Jest metodą terapii i profilaktyki lęków u dzieci w wieku 4-9 lat. 

Opisane historie dotyczą zjawisk istotnych dla dziecka, wyrażonych w tekście i opisach zdarzeń, to co dzieje się w psychice dziecka, w jego wewnętrznych przeżyciach. Dziecko w bajkoterapii przyswaja sobie opowiadane historie, aby potem wykorzystać je do walki ze swoimi lękami i strachami. Na podstawie doświadczeń bohaterów uczy się rozwiązywać spory przedszkolne i jak reagować w nowych ,trudnych sytuacjach, jak budować wiarę we własne możliwości. Bajki mają mu dać nadzieję, uczyć samodzielności, pozwolić uwierzyć w sukces, kompensują potrzeby. 

 

Bajki spełniają funkcję:

  • relaksacyjną – uspokojenie, wyciszenie dzieci,
  • psychoterapeutyczną – pokonywanie trudności w sytuacjach lękowych,
  • psychoedukacyjną – wprowadzają pozytywne zmiany w zachowaniu i emocjach,

W bajkoterapii wykorzystywane są techniki teatralne i dramowe. 

Bajkoterapia w naszej Poradni prowadzona jest przez mgr Małgorzatę Fus – aktorkę, specjalistkę dramy, wykładowcę akademickiego w Collegium Verum w Warszawie.