BADANIE NA PODOSCANIE

Podoscan 2D jest urządzeniem przeznaczonym do badania i analizy stóp. W trakcie badania pacjent staje na urządzeniu, które skanuje podeszwową stronę stóp. Następnie obraz jest przetwarzany i eksportowany do komputera. Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiają wnikliwą analizę wysklepienia łuków stopy, ustawienie palców i pięty oraz rozmieszczenie ewentualnych przeciążeń stóp. Wynik badania umożliwia dokładną diagnozę dysfunkcji stopy, która jest niezbędna w dalszym procesie planowania leczenia. Na podstawie uzyskanych wyników można zaprojektować indywidualny plan rehabilitacji i monitorować postępy leczenia. Badanie jest bezpieczne, bezbolesne i możliwe do wykonania nawet u małych dzieci, wynik jest dostępny tego samego dnia.