Małgorzata radzikowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Pracuje integracyjnie (Terapia Ericksonowska, Terapia Systemowa, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Narracyjna). Jest praktykiem metody Kids’ Skills (Dam radę). Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą u których zdiagnozowano Zespół Aspergera, z rodzicami, którzy doświadczają trudności wychowawczych, pomaga rodzicom w sytuacji choroby lub niepełnosprawności dziecka. Konsultuje rodziców w sytuacji okołorozwodowej.
W przedszkolu Delfinek prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi.

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności klinicznej. Jest w trakcie pełnego, czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Jest terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Brała udział w wielu szkoleniach specjalistycznych: Praca z parą w obliczu rozwodu, Zachowania i myśli suicydalne, Praca z diadą i wielu innych. Ukończyła również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując w szkołach Fundacji Adys (dla dzieci i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych), Pogotowiu Niebieska Linia (dla osób doświadczających przemocy w rodzinie), w Poradni ProPsyche Junior i Poradni przy Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie (terapia rodzinna) . Od kilu lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.