Anna Godlewska

Logopeda, Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, audiofonolog

Wykształcenie:
Audiofonologia z protetyką słuchu – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Warszawski
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Kursy i Szkolenia:

 • Kurs Polskiego Języka Migowego (poziom B1)
 • Terapia zaburzeń głosu dziecka
 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego – zabawy fonetyczne
 • Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym
 • Trening umiejętności społecznych – TUS
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- Kinesiotaping medyczny
 • VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii
 • Terapia dzieci z wadą słuchu
 • Metody pracy z dziećmi od 4. miesiąca do 4. roku życia. Grupowy program wczesnego wspomagania rozwoju ©
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Doświadczenie
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek i Niepublicznej Poradni Fontanna. Prowadzę terapię dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o różnych przyczynach (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne), a także przeprowadzam cykliczne logopedyczne badania przesiewowe w grupach przedszkolnych. Ponadto pracuję w Instytucie Głuchoniemych, gdzie jako logopeda i terapeuta WWRD wspomagam dzieci z niedosłuchem oraz afazją na zajęciach grupowych i indywidualnych.