Aleksandra Świerżewska

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej

 Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kursy i szkolenia:

  • Edukacja wczesnoszkolna; Terapia pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju; – studia podyplomowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
  • Terapeuta integracji sensorycznej I stop. II stop. – członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
  • „Move to learn – Ruch dla uczenia” – program percepcyjno-motoryczny – kurs doskonalący APS
  • Psychomotoryka – Fundacja Psychomotoryki – 2 etapy
  • Terapia ręki
  • Terapia ręki w integracji sensorycznej,
  • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych – PSTiS
  • Wybrane szkolenia z zakresu metody krakowskiej: Centrum Metody Krakowskiej

-terapia neurobiologiczna,
-symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania,
-Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera

 

W przedszkolu zajmuję się terapią dziećmi z niepełnosprawnościami. W poradni Fontanna prowadzę zajęcia terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i terapii ręki oraz zajęcia z zakresu wczesnym wspomagania rozwoju.,